home

k r a n t e n koppen r e g e l

associatief kies ik koppen bij plek of persoon
terplekke maak ik er - met passen en meten - één lange zin van :
ode of portret, commentaar of terzijde

wie lezen wil, loopt mee

soms lees ik ze voor, soms duiken ze op in een gedicht


test gifkoppen lezentest gif

koppenregel met Duitse koppen in de 2FrauShow met Gabi Rets


meer koppenregels